ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Chcemy zainteresować środowisko oświatowe szkoleniem specjalistycznym na temat współczesnych zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Obecnie obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu reagowania i zapobiegania problemom generowanym przez produkty świata wirtualnego.

Celem szkolenia „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” jest  przygotowanie nauczycieli do rozpoznania zagrożeń, które są obecne w sieci pod postacią różnorodnych produktów (gry, filmy, portale itp.). Zagrożenia mają charakter fizyczny, psychiczny oraz społeczno-wychowawczy. Poruszane kwestie dotyczyć będą ceber przemocy, pedofilii w internecie, pornografii, sekstingu oraz aktywności sekt.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną szczegółowo takie kwestie jak:

  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami,
  • cyberprzestępstwa i nadużycia.

Praktyczna część szkolenia obejmie takie aspekty jak:

  • negocjacje z osobą uzależnioną oraz osobami współuzależnionymi,
  • analiza przypadków.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *