Dokumenty koncepcyjno-strategiczne JST

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu planowania strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, lokalnych grup działania itp.).

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego podejścia metodologicznego, badań jakościowych i ilościowych oraz zastosowaniu metod partycypacyjnych, takich jak: warsztaty, szkolenia czy konsultacje społeczne, tworzymy plany rozwoju, które odnoszą się do realnych problemów wybranych podmiotów.

Swoje działania opieramy na czterech filarach: diagnozie, opracowaniu programu, monitoringowi oraz ewaluacji. Takie podejście umożliwia faktyczne zdefiniowanie problemu, znalezienie drogi rozwoju, a także na bieżąco monitorowanie zachodzących zmian, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *