„Innowacje w branży wod-kan, nowoczesne technologie i zarządzanie”

Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję pod tytułem  „Innowacje w branży wod-kan, nowoczesne technologie i zarządzanie”, która odbędzie się 28 stycznia 2016r. w Ożarowie Mazowieckim.

Program konferencji zakłada wystąpienia przedstawicieli branży komunalnej i ekspertów obsługujących podmioty eksploatujące sieci wod – kan. W konferencji wezmą też udział przedstawiciele firm dostarczających innowacyjne rozwiązania techniczne. Wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz możliwość konsultacji z ekspertami oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk gwarantują realizację celu konferencji tj. wzmocnienie projektów i działań innowacyjnych w branży wod-kan. Dodatkowym atutem będzie panel dyskusyjny poświęcony możliwościom współfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć ze środków zewnętrznych UE.

Na naszej konferencji zaprezentujemy również Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w celu wymiany  doświadczeń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych i prowadzeniu dialogu między użytkownikami obiektów wod-kan.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji: sekretariat@conviventia.pl lub 668 255 880

List prof. SGGW Tadeusza Siwca
Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *