Konferencja „Mediacja szkolna – profilaktyka i nauka odpowiedzialności”

20zcP0ofnDo

 Serdecznie zapraszamy na konferencję „Mediacja szkolna-profilaktyka i nauka odpowiedzialności”, która odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku.

  Celem konferencji jest prezentacja teoretycznej i praktycznej wiedzy,   dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów związanych z wprowadzaniem mediacji do szkół jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów.

okładka fejs

Zaproszenie skierowane jest do dyrektorów , wicedyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, którzy dostrzegają w mediacjach walory wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i nauki odpowiedzialności.

Uczestnicy konferencji otrzymają publikację – praktyczny vademecum mediacji szkolnej.

  Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. Adam Solak, natomiast patronat honorowy – Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *