Szkolenie TERAPIA RĘKI I STOPNIA

Kurs teoretyczno – warsztatowy

 „T E R A P I A   R Ę K I  I  STOPNIA 

wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

(10 godzin)

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Terapia ręki- wprowadzenie teoretyczne:

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki.
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka ( rozwój chwytu, manipulacji
  i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Odruch dłoniowo- chwytny- diagnoza i ćwiczenia.
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka.
 • Cele i zadania terapii ręki.
 • Diagnoza motoryki małej.
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych.

Terapia ręki- budowanie planu pracy:

 • Programy i plany terapeutyczne – zasady ich konstruowania.
 • Schemat zajęć, zalecenia domowe.

Prezentacja wybranych metod – zabaw i technik wykorzystywanych
w terapii ręki, masażu – praca na sali, warsztaty – praca grupowa.

 • Terapia motoryki ręki – prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk – ćwiczenia praktyczne.
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii motoryki.
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych.
 • Masaż sensoryczny rąk.
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki reki – ćwiczenia praktyczne.
 • Podsumowanie zajęć, pytania.

Czas trwania: 10.00-18.00

Miejsce: Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Korzona 2,
03- 571 Warszawa

Prowadzące: dr Barbara Pietrzak-Szymańska pedagog wieku dziecięcego, neurologopeda, oligofrenopedagog; mgr Małgorzata Wielądek nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog.

Koszt szkolenia: 250 zł

photo-1448932133140-b4045783ed9e

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *