KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

CONVIVENTIA Akademia Pedagogiczna Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli jest podmiotem specjalizującym się w szkoleniach wykonywanych na zlecenie placówek oświatowych.

Mając doświadczenie we współpracy z wieloma przedszkolami i szkołami na terenie województwa mazowieckiego chcemy zaoferować Państwu Kurs Wychowawcy Wypoczynku.

Program obejmuje 36 godzin zajęć (stacjonarnie) z następujących przedmiotów:

  1. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  2. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
  3. Obowiązki wychowawcy grupy
  4. Wychowanie fizyczne i sport
  5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  6. Turystyka i krajoznawstwo
  7. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
  8. Prace społecznie użyteczne.  Cele i zadania prac społecznie użytecznych
  9. Zajęcia kulturalno-oświatowe. Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
  10. Zajęcia praktyczno-techniczne. Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Kursy są zgodne z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015r. 
Przebieg kursów nadzorowany jest przez odpowiednie Kuratorium Oświaty.

Planowane daty kursu:

18-19.06.2016 oraz 25-26.06.2016

Cena: 200 zł/os.

Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 15 osób.

Istnieje możliwość organizacji Kursu Wychowawcy Wypoczynku dla grup zorganizowanych w dowolnym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *