Akademia pedagogiczna

Dr Aleksandra Kinga Lukasek

11272249_907828539284292_1912596938_n

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wieloletni kurator sądowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dla Warszawy- Mokotowa, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych m.in. „Współczesne choroby świata: handel ludźmi – wykorzystywanie seksualne dzieci” (2014), Nauczyciel – wychowawca kreatorem mediacji w szkole” (2014). Zainteresowania naukowe obejmują: problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, handel ludźmi, krzywdzenie dzieci, mediacje rodzinną i szkolną.

Kontakt: a.lukasek@conviventia.pl

_________________________________________________

Prof. dr. hab Jerzy Szczerbiak

11245157_908849235848889_1743002139_o

Prof. dr. hab Jerzy Szczerbiak urodził się  w  Tarnopolu (Ukraina) w 1974 r.

W 1992-1997 studiował na wydziale filologicznym (język polski literatura powszechna) Tarnopolskiej Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Edukacji Pedagogicznej. Od 1997 do 2000 roku pracował jako nauczyciel literatury powszechnej w szkole ogólnokształcącej we wsi Skomorochy, rej. Tarnopolskiego, woj. Tarnopolskiego. We wrześniu 2000 roku podjął pracę w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury Powszechnej Tarnopolskiej Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Edukacji Pedagogicznej, najpierw jako wykładowca, później jako starszy wykładowca, od 2004 roku objął stanowisko kierownika Katedry Nauk Społecznych owej uczelni W roku 2000 przed specjalistyczną radą uczoną Przykarpackiego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka obronił pracę doktorską z pedagogiki. W roku 2009 obronił rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Doktryna oświatowa Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i jego wdrożenie na  Ukrainie (połowa ХІХ – ХХ wiek)” przed specjalistyczną radą uczoną Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia H. Skoworody. Od roku 2005 zatrudniony w Katedrze Dokumentoznawstwa, Działalności Informacyjnej i Ukrainoznawstwa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego jako docent, a od 2010 roku jako profesor.

Autor ok. 50 publikacji i artykułów z zakresu pedagogiki.

Zainteresowania: problematyka pedagogiki religii, rodziny, wychowania młodzieży oraz analizy kultury społeczeństwa.

_________________________________________________

Joanna Kłyszejko

11303694_907828559284290_1024361173_n

Ukończone studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna. Od 2003  pracuje w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu  Matki i Dziecka w Warszawie. Dodatkowo pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego po wiek gimnazjalny. Prowadzi szkolenia dla osób pracujących  z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych.

_________________________________________________

Dr Barbara Pietrzak Szymańska

11349098_907828519284294_1051872924_n

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog wieku dziecięcego, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), neurologopeda kliniczny.  Nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki oraz logopedii a także tutoringu. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie, zwłaszcza z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi a także z dziećmi urodzonymi przedwcześnie. Promotor wczesnej interwencji i pomocy logopedycznej od narodzin. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami niemówiącymi wykorzystującymi alternatywne sposoby komunikacji, dziećmi i dorosłymi z problemami w karmieniu – zaburzonym ssaniu, połykaniu. Uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych pedagogicznych, logopedycznych i medycznych. Nauczyciel dyplomowany, pedagog aktywny zawodowo.

Mama bliźniaków : Antosia i Amelki

Zainteresowania : dobra książka i … zaburzenia genetyczne człowieka (z pierwszego wykształcenia analityk medyczny)

_________________________________________________

Małgorzata Wielądek

11272203_907828525950960_1700634892_n(1)

magister pedagogiki przedszkolnej z logopedią, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Z zakresu pedagogiki specjalnej zdobyła kwalifikacje w ramach projektu „Pedagogika specjalna- nowa specjalność” na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.