Badania i analizy

Dzięki wybraniu odpowiedniej metody badawczej oraz właściwemu podejściu teoretycznemu  możemy zdefiniować istniejące problemy i ich uwarunkowania. Szeroki zakres badań i szczegółowa analiza pomogą wskazać w jaki sposób przy wykorzystaniu mocnych stron podmiotu oraz dodatkowych środków można wpływać na dalszy rozwój wybranych podmiotów.