Budżetowanie Programów

Dzięki doświadczeniu, a także rozbudowanej wiedzy na temat budżetowania oferujemy kompleksowe usługi doradcze oraz opracowanie różnych możliwości pozyskiwania środków na realizację zamierzonych celów. Znajomość różnych rodzajów finansowania umożliwia zaproponowanie najkorzystniejszej oferty, np. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, otrzymanie środków grantowych, konkursowych itp.