Ekspertyzy

Nasi biegli specjaliści kompleksowo zbadają sytuację i zdefiniują zaistniałe ograniczenia w danym podmiocie. Ekspertyza daje możliwie szybko jednoznaczny obraz sytuacji, dzięki przeprowadzeniu wstępnej diagnozy. Polega ona na zbadaniu istniejącej sytuacji, określeniu jej uwarunkowań i zdarzeń, które na nią wpłynęły. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kompleksowej ekspertyzy, której zadaniem jest przedstawienie stanu faktycznego, co umożliwi podjęcie dalszych kroków.