Kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English General Level 3

Kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English General Level 3

Poziom B2 zapewnia:  zrozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach, zarówno na tematy konkretne i abstrakcyjne; płynne i spontaniczne porozumiewanie się, zarówno ustne, jak i pisemne w szerokim zakresie tematów, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Kurs obejmuje: 60 lub 120 godzin dopasowanych do aktualnego poziomu słuchacza, określonego na podstawie wstępnej weryfikacji.