Marketing/CSR

W ramach CSR zainicjowaliśmy powołanie Uniwersytetu III Wieku w Nadarzynie. Inauguracyjnym wydarzeniem był wykład dra Mariusza Affeka wygłoszony w Urzędzie Gminy w Nadarzynie 29 kwietnia b.r. Byliśmy również współorganizatorem kolejnego wykładu Uniwersytetu III Wieku, który odbył się 1 czerwca w Nadarzynie. Gościem był Pan Profesor Jerzy Bralczyk.

21 października w ramach Uniwersytetu III Wieku w Nadarzynie odbył się wykład p.t. „Vademecum konstytucyjne od lokalu wyborczego do Sejmu”, który poprowadził dr Marcin Bąkiewicz.