Szkolenia Specjalistyczne szkolenie logopedyczne "TERAPIA RĘKI I STOPNIA"

Program szkolenia:

PROGRAM KURSU TEORETYCZNO- WARSZTATOWEGO

TERAPIA RĘKI I STOPNIA (10 godzin)

(wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym)

 

Czas trwania: 8.00-18. 30 (10 godzin)

Prowadząca: mgr Małgorzata Wielądek,

dr Barbara Pietrzak- Szymańska

Program:

Terapia ręki- wprowadzenie teoretyczne:

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki.
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka ( rozwój chwytu, manipulacji
  i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Odruch dłoniowo- chwytny- diagnoza i ćwiczenia.
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka.
 • Cele i zadania terapii ręki.
 • Diagnoza motoryki małej.
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych.

Terapia ręki- budowanie planu pracy:

 • Programy i plany terapeutyczne – zasady ich konstruowania.
 • Schemat zajęć, zalecenia domowe.

Prezentacja wybranych metod – zabaw i technik wykorzystywanych
w terapii ręki, masażu – praca na sali, warsztaty – praca grupowa.

 • Terapia motoryki ręki – prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk – ćwiczenia praktyczne.
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii motoryki.
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych.
 • Masaż sensoryczny rąk.
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki reki – ćwiczenia praktyczne.
 • Podsumowanie zajęć, pytania.

20150523_151948 20150523_155216 20150523_153828