Specjalistyczne szkolenie logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka od przedszkolaka do pierwszaka”

Szkolenie poprowadzi dr Barbara Pietrzak-Szymańska, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog wieku dziecięcego, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), neurologopeda kliniczny. Nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki oraz logopedii a także tutoringu. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie, zwłaszcza z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi a także z dziećmi urodzonymi przedwcześnie.