Strategie i inne dokumenty koncepcyjne jednostek samorządu terytorialnego

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu planowania strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, lokalnych grup działania itp.). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego podejścia metodologicznego, badań jakościowych i ilościowych oraz zastosowaniu metod partycypacyjnych, takich jak: warsztaty, szkolenia czy konsultacje społeczne, tworzymy plany rozwoju, które odnoszą się do realnych problemów wybranych podmiotów.

Swoje działania opieramy na czterech filarach: diagnozie, opracowaniu programu, monitoringowi oraz ewaluacji. Takie podejście umożliwia faktyczne zdefiniowanie problemu, znalezienie drogi rozwoju, a także na bieżąco monitorowanie zachodzących zmian, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja.

Do tej pory opracowaliśmy dokumenty dla m. in. gminy Wiskitki, gminy Warka, gminy Puszcza Mariańska oraz powiatu grójeckiego.