Szkolenia

Placówka wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego.

W ramach naszej działalności przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży
  • specjalistyczne szkolenie „TERAPIA RĘKI I STOPNIA”
  • specjalistyczne szkolenie logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka od przedszkolaka do pierwszaka”
  • kurs języka angielskiego dla nauczyceli wychowania przedszkolnego

Realizacja szkolenia odbywa się przy uwzględnieniu nowoczesnych metod, dzięki czemu uczestnicy szkoleń są wzbogacani o praktyczne umiejętności, wiedzę teoretyczną oraz kompetencje niezbędne w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych informacji, statystyk i opracowań dajemy możliwość poznania wybranych zagadnień w sposób kompleksowy, jednocześnie nabywając praktyczne umiejętności i kompetencje.