Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli i pedagogów „Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży”

ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

ZAGADNIENIA:

1. Od świata natury do cyberprzestrzeni – prezentacja poglądowa, dotycząca zaniku i braku wartości oraz wzorców wychowawczych.
2. Studium indywidualnych przypadków – HIKIKOMORI i bunt zamkniętego pokoju. Przyczyny, przebieg i skutki alienacji społecznej dzieci i młodzieży powodowanej użytkowaniem cyberprzestrzeni.
3. Infoholizm – narkotyk XXI wieku (uzależnienie od cyberprzestrzeni) jako nowe zjawisko społeczno-wychowawcze.
4. Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci oraz młodzieży.
5. Prezentacja etiudy filmowej „Facebook Judasz”. Konsekwencje aktywności na portalach internetowych.
6. Prezentacja etiudy filmowej „Jestem Hardkorem” – zasady poprawnych relacji rodzica z dziećmi.
7. Prezentacja etiudy „Zachować twarz”. Niebezpieczeństwa zagrożeń społeczno-wychowawczych przestrzeni internetowej – przemoc i agresja w sieci.
8. Analiza wybranych zagrożeń moralnych: m. in. pedofilia, seksting, samobójstwa z inspiracji sieci, cyberpornografia, cyberpedofilia,
9. Prezentacja etiudy filmowej „Second Life” – rekomendacje kształceniowo-wychowawcze.
10. Nowe kompetencje społeczno-komunikacyjne i informacyjno-komunikacyjne nauczycieli i rodziców w kontekście działalności profilaktyczno-wychowawczej, związane z omawianymi zagadnieniami.
11. Prezentacja multimedialna końcowa podsumowująca konferencję.
Dyskusja (wypowiedzi, pytania i odpowiedzi).